De website van de familie HENDERIK     Laatst bijgewerkt: 09 januari 2007

 

Stamboom HENDERIK

De eerste aanzet is gegeven om de oude stamboomwebsite naar de nieuwe omgeving over te zetten. De directe lijn van stamvader Dirk naar ons kleinkind Anna is nu overgezet. Hier en daar zal later nog infomatie mbt bv documenten of foto's kunnen worden toegevoegd. De link hieronder geeft toegang tot de pagina, waarop je de voortgang kunt zien.

Alle gegevens over familieleden, waarvan de informatie is overgezet,
kunnen op persoon worden benaderd.

Ga naar het naamoverzicht van alle familieleden

Een zeer korte geschiedschrijving van de familie HENDERIK.

De familienaam HENDERIK is formeel ontstaan in 1825 binnen een gezin, waaruit 3 verschillende takken met 3 verschillende schrijfwijzen van de naam Hendrikse zijn ontstaan.
In de onderzochte periode vanaf ongeveer 1750 tot 1892 wordt de schrijfwijze voor de " vadersnaam'  en zijn nakomelingen lang niet altijd consequent doorgevoerd. Het is zeker geen uitzondering, dat binnen hetzelfde gezin verschillende achternamen voorkomen. 

Oudst bekende stamvader (als bekend per 30 oktober 2001) is Dirk Hendriks geboren rond 1740?. Stammoeder Francijntje van Vondere geboren 2 september 1739.

In 1825 ontstond de naam HENDERIK bij het huwelijk van zijn kleinzoon Cornelis

  Hier kunt u de Huwelijksacte vinden, op grond waarvan de naam HENDERIK is ontstaan

Bij de geboorte van de kleinzoon van eerder vernoemde Cornelis, Johan Gijsbertus in 1864, werd de geslachtsnaam Henderiks op de geboorte acte genoteerd
In 1892 is door hem bij gelegenheid van zijn huwelijk de familienaam HENDERIK opnieuw in ere hersteld.

  Hier kunt u de formele stukken vinden mbt de geboorte van Johan Gijsbertus, waardoor de naam Henderiks ontstond en de naamswijziging terug naar Henderik in 1892.

Vanaf dit huwelijk is de geslachtsnaam Henderik voor en door alle nakomelingen in de " mannelijke lijn" consequent gebruikt.

Daar Johan samen met zijn vrouw Clara de Klerk een groot gezin stichtte met maar liefst 7 zonen is de naam Henderik inmiddels breed " uitgezaaid" en is het zicht op " wie is wie en wie stamt van wie af "  voor een groot deel teloor gegaan.

Om een eenvoudige start mogelijk te maken voor nakomelingen van de diverse zonen van Johan en Clara (voor zover bekend zijn er geen nakomelingen van Maria) volgt hieronder het overzicht van de kinderen met een link naar de betreffende start van deze tak:

  10.30.30.10.50.10  Maria 14-05-1893
  10.30.30.10.50.20  Johan Gijsbertus 31-10-1895
  10.30.30.10.50.30  Jan Gijsbertus 10-12-1897
  10.30.30.10.50.40  Gijsbertus  27-11-1899
  10.30.30.10.50.50  Cornelis Gijsbertus 25-06-1901
  10.30.30.10.50.60  Frans 30-11-1903
  10.30.30.10.50.70  Arie 16-11-1906
  10.30.30.10.50.80  Anton 02-03-1909

De geschiedschrijving zelve 

In de jaren 80 van de 20e eeuw ben ik in onze naamsgeschiedenis gedoken, tesamen met mijn zus Marga en geholpen door mijn vader en moeder. Op dat moment beschikte ik niet over hulpmiddelen om de inmiddels vele gegevens fatsoenlijk te ordenen en te publiceren.

Sinds augustus 2001 ben ik opnieuw begonnen, mede gebruik makend van internet.

Vanaf mei 2005 wordt de, reeds geruime tijd in bezit zijnde, website www.henderik.net gevuld met alle stamboominformatie.

Ongetwijfeld zal in de loop van de tijd aan de vorm nog worden gesleuteld, maar op dit moment volstaat het om de informatie te ontsluiten voor belangstellenden.

Oudst bekende informatie:

Hiervoor bestaan twee bronnen:

  • Het eigen onderzoek in de Utrechtse- en niet te vergeten familiearchieven, hetgeen later "bij toeval    " vergeleken kon worden met:
  • Het parallelle onderzoek door Leo Hendriks  , die onderzoek heeft gedaan naar de genealogie van de naam Hendriks bij gelegenheid van de 60-jarige bruiloft van zijn ouders. Bij de vastlegging van onze stamboom is hier dankbaar gebruik van gemaakt. Inmiddels is zijn informatie als zelfstandig onderdeel van de website opgenomen. Het is mogelijk om via op relevante plaatsen in de stamboom aangebrachte links van de ene naar de andere stamboom te "switchen" .

Een van de grappige weetjes uit onze familie is, dat vele mannelijke afstammelingen met de voornamen Johannes en Gijsbertus zijn getooid. Soms meerdere binnen 1 gezin.

Waar mogelijk en beschikbaar zullen links gemaakt worden met door anderen gepubliceerde gerelateerde stambomen, zoals inmiddels is gedaan voor de dochter van Johan Gijsbertus ( = oudste zoon van Johan Gijsbertus) Adriana Maria. Hierbij is een link gemaakt naar de stamboomwebsite van B. Zwart

Privacy:

Het is de bedoeling om niet privacy gevoelige informatie te publiceren op Internet in de vorm als waarin u nu toegang heeft. De verzamelde en te verzamelen overige informatie wordt in een genealogie programma (GensdataPro) ingevoerd.

Woonplekken

Onderstaand een kaart met allerlei straten en steegjes waar in het verleden familieleden hebben gewoond.

Klik op het kaartje ter vergroting

  Hier kunt u het foto album vinden met foto's van oude en recente woonlocaties van de familie Henderik

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Web site and all contents Copyright Theo Henderik 2005, All rights reserved.

Free website templates