Genealogie project: Leo Hendriks

Familieportretten en Genealogie van Leo Hendriks

V O O R W O O R D
LECTORI SALUTEM!

De lezer van dit manuscript zal wel enig heil kunnen gebruiken. Het manuscipt – een beter woord is misschien exposé – is gewijd aan (familie-)portretten voorkomende in de lijn van voorouders van mijn vrouw Julie Vreeswijk, haar kinderen en kleinkinderen. De lezer kan hierbij troost putten uit het feit, dat de tekst ervan niet op één dag is geschreven. Genealogie is als regel een verzameling van voorouders volgens een numeriek systeem gerangschikt, waarbij wordt uitgegaan van één persoon, bijvoorbeeld in dit geval van Julie Vreeswijk. In de lijn van haar voorouders komen een serie familieportretten voor. Deze schat aan familieportretten vormt het onderwerp van het verhaal, dat ik wil vertellen.

Het gehele verhaal is als PDF te lezen via deze link

Zie ook informatie op genealogieonline: Klik hier

Deze link verwijst naar doorzoekbare database van Leo Hendriks

Reacties graag naar Leo Hendriks: juleo.bleiswijk@gmail.com

Deze link verwijst naar de verwante doorzoekbare database van Theo Henderik

__________________________________________________________________

“Samenvatting”

De familieportretten worden kort hieronder groepsgewijs genoemd.

De familie Diert: de grootste serie familieportretten zijn van leden uit de familie Diert, en zijn van oorsprong familiebezit. Deze familie is in de 19e eeuw “uitgedoofd” zoals wordt gezegd. De familieportretten uit de serie-Diert zijn als regel pendantportretten, en geven dus beide partners weer. Via een testamentaire beschikking uit 1890 zijn deze familieportretten door de laatste vertegenwoordiger uit de familie Diert, Henriette J.C. Diert van Melissant-van Sonsbeeck (overleden in 1895), overgedragen aan de museale wereld, en zijn thans aanwezig in het Museum Catharijneconvent te Utrecht.
Dit document laat deze 18 familieportretten zien, met vermelding van de technische gegevens die daarvan bekend zijn.

De familieportretten in Delft: het betreft het familieportret van de familie Van der Dussen-van Setten en hun drie kinderen (in het Prinsenhof te Delft) en het portret van hun schoonzoon Hendrick van der Eem (dat elders wordt bewaard). Dit document vangt aan met deze twee portretten.

Jacob Dirckszn. de Roy: dit document is bovenal een uitwerking van het nageslacht van Jacob Dirckszn. de Roy. Hij staat afgebeeld op de Nachtwacht en op het schilderij dat thans hangt in hetAmstelmuseum in Amsterdam.

De Nachtwacht

Aanleiding: De twee laatstgenoemde afbeeldingen zijn mede een aanleiding voor dit document. Want de identificatie van de personen op familieportretten is geen sinecure. Als regel berust die identificatie op de mededeling van één persoon of van een aanduiding op het schilderij zelf. Bij de familie Diert is dat degene die in 1890 zijn testament opmaakte. Voor het familieportret uit Delft met de familie Van der Dussen-van Setten ligt het aanzienlijk beter. Frauke Laarmann heeft in een uitgebreid artikel die identificatie vastgelegd. Zij schreef bovendien één van de mooiste artikelen in Nederland gewijd aan het familieportret: ”Het noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw”. Een leerzaam academisch proefschrift van 23 oktober 2002 met succes verdedigd in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Leerzaam, omdat temeer blijkt dat zowel familieportretten als genealogie (in brede zin) elkaar ondersteunen. En terwijl genealogie zich de laatste jaren blijft ontwikkelen tot een tak van sport, vol regels van bewijs en identificatie van de personen, is de identificatie van personen op familieportretten, of algemeen in de schilderkunst, soms een mijnenveld.

Enfin,

We bekijken het mijnenveld vanuit voorvader Jacob Dirckszn. de Roy. En zowaar, sedert ca. 10 jaar wordt zijn plekje op de Nachtwacht en op het schilderij in het Amstelmuseum betwist. Het loont de moeite het geheel eens te bekijken. En ja, familieportretten worden bewaard. We wenden ons naar de eerste schatkamer.

Maar eerst nog het volgende.
Mijn dank gaat uit naar al diegenen die aan dit epistel bijgedragen hebben, waarbij hier met name genoemd wordt de heer Alwin van Egmond, die de noozakelijke tussenschakels vond in de geweldige “Fundgrube”, die het Amsterdamse Archief in het gebouw De Bazel is. Dit manuscript is opgedragen aan mijn echtgenote Julie Vreeswijk, die wel héél veel geduld heeft opgebracht bij de urenlange uitvoering van de hobby van haar echtgenoot en aan mijn zonen Walter en Reinier, en aan mijn kleinkinderen Javier, Annefleur, Pablo, Justine en Lara. Zij mogen zich scharen in het koor der nakomelingen van zovele voorouders.

Leo Hendriks

Relevante familienamen

De onderstaande familienamen zijn in deze genealogie van specifiek belang:

van der Dussen-van Setten

Diert

Hoynck van Papendrecht

Dudok van Heel

Vreeswijk

Jacob Dirckszn de Roy

Hovius

Lasquetti

Leefdael

En natuurlijk De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn

Reacties graag naar Leo Hendriks: juleo.bleiswijk@gmail.com